Fiz juristenVeel gestelde vragen

FAQ

juridisch adviseur

Een jurist behartigt de juridische belangen van een cliënt en tracht om een geschil tot een goed einde te brengen. Hij/zij adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over de sterke/zwakken kanten van de rechtspositie van de cliënt. Tijdens een geschil onderhoudt de jurist namens de cliënt contact met de andere partij of een gerechtelijke instantie. Een jurist verricht juridisch onderzoek en beoordeelt situaties, personen of beleid op basis van regels en wetten. Een jurist kan ook bezwaren en beroepen behandelen, processtukken opstellen en pleiten tijdens de zitting.

Taken jurist

 • Behartigen van belangen van een cliënt.
 • Adviseren van de cliënt over het geschil.
 • Onderhouden van contacten met andere partij/gerechtelijke instanties namens de cliënt.
 • Verrichten van juridisch onderzoek.
 • Beoordelen van situaties, beleid of personen op basis van wet- en regelgeving.
 • Behandelen van bezwaren en beroepen.
 • Uitvoeren van de verdediging van de cliënt (bijv. pleiten, processtukken opstellen).

Tarieven

Bepaalde juridische vraagstukken lenen zich voor standaardisering en kunnen altijd voor een vaste prijs worden aangeboden. Denk aan een loonvordering, een eenvoudige echtscheiding of second opinion. Andere zaken hebben een ‘uniek’ karakter. Dat vereist maatwerk, waardoor prijzen zullen verschillen. Wel zijn advocaten vaak goed in staat om van te voren tijd en kosten in te schatten, om zo tot een vaste prijsafspraak te komen voor een deel of voor de gehele zaak.

Wie betaalt de kosten?

Als duidelijk is wat de kosten en tarieven in uw dossier zullen zijn, volgt de vraag wie de rekening moet betalen.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • Uw rechtsbijstandverzekering. Elke rechtzoekende heeft het recht zijn eigen advocaat te kiezen (vrije advocaatkeuze). De advocaat wordt dan door de verzekeraar betaald. Bel met ons servicecenter om de mogelijkheden te bespreken.
 • Uw werkgever. In veel gevallen is het mogelijk de kosten door uw werkgever te laten betalen. In arbeidszaken is dit vaak het geval.
 • De overheid. Indien uw inkomen niet boven een bepaalde drempel uitkomt, kunt u een beroep doen op de overheid (gesubsidieerde rechtsbijstand).
 • U zelf. De advocaat werkt in uw dossier en zal declaraties sturen. De advocaat zal altijd aangeven welk tarief van toepassing is en hoeveel uren in het dossier zitten. Het betalen in termijnen is ook vaak mogelijk.